بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید 

دراین مقاله بهترین اشعار نو پارسی از بهترین شاعران شعر نو و سپید رابه شـما معرفی میکنیم، شعرهایی با زبان عاشقانه و ساده کـه پندهایی مفید درباره زندگی رابه مـا می‌دهند، اشعاری کـه در تقابل با تاریکی هـای جهان نور سپید را روشن رابه مـا نشان می‌دهند و مـا رابه فکر وا می دارند. اشعار پارسی تنها گنجینه هـای زنده از تمدن بلاد بزرگ پارس هستند و درس هایي آموزنده دارند.

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

البته سوژه امروز مجله پارس ناز اشعار نو هستند، زنجیر کلمه ها از شاعران بزرگی همچون: سهراب سپهری، فریدون مشیری، کارو، پزشک علی شریعتی، کیوان شاهبداغی، و… این اشعار بـه قدری زیبا هستند کـه دل مان می خواد انها رابا خط زیبای پارسی رو تابلویی بزرگ بنویسیم و روی دیوارهای خانه مان قرار دهیم تا همیشه انها را مرور کنیم، در ادامه همراه با مـا این اشعار را مرور کنید.

 

نیما یوشیج « تـو را مـن چشم در راهم »

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

تـو را مـن چشم در راهم

شباهنگام

کـه میگیرند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهی

وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم

تـو را مـن چشم در راهم

شباهنگام

در آن دم کـه بر جا دره‌ها چون مرده ماران خفتگانند

در آن نوبت کـه بندد دست نیلوفر بـه پای سرو کوهی دام

گرم یاد آوری یا نه

مـن از یادت نمی کاهم

تـو را مـن چشم در راهم…

 

فریدون مشیری « سرنوشت »

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

جان می دهم بـه گوشه زندان سرنوشت

سر رابه تازیانه اش خم نمیکنم

افسوس بر دوروزه هستی نمیخورم

زاری براین سراچه ماتم نمی‌کنم

……….

با تازیانه هـای گرانبار جانگداز

پندارد آنکه روح مرا رام کرده اسـت

جان سختی ام نگر، کـه فریبم نداده اسـت

این بندگی، کـه زندگیش نام کرده اسـت

……….

بیمی بـه دل زمرگ ندارم، کـه زندگی

جز سم غم نریخت شرابی بـه جام مـن

گر مـن بـه تنگنای ملال آور حیات

آسوده یکنفس زده باشم حرام مـن!

تا دل بـه زندگی نسپارم،بـه صد فریب

میپوشم از کرشمۀ هستی نگاه را

هر صبح و شب چهره نهان میکنم بـه اشک

تا ننگرم تبسم خورشیدو ماه را !

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

ای سرنوشت، ازتو کجا می‌توان گریخت؟

مـن راهِ آشیان خود از یاد برده ام

یکدم مرا بـه گوشۀ آسان مرا رها مکن

با مـن تلاش کن کـه بدانم نمرده ام!

ای سرنوشت مرد نبردت منم بیا!

مجروح دگر بزن کـه نیافتاده ام هنوز

شادم از این شکنجه خدا را،مکن دریغ

روح مرا در آتشِ بیداد خود بسوز!

……….

ای سرنوشت، هستی مـن در نبرد توست

بر مـن ببخش زندگی جاودانه را 

منشین کـه دست مرگ زبندم رها کند

محکم بزن بـه شانه مـن تازیانه را

 

قایقی خواهم ساخت « سهراب سپهری »

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

قایقی خواهم ساخت

خواهم انداخت بـه آب

دور خواهم شد از این خاک غریب

کـه در آن هیچ کسی نیست کـه در بیشه عشق

قهرمانان را بیدار کند.

……….

قایق از تور تهی

و دل از آروزی مروارید،

همان‌ گونه خواهم راند

نه بـه آبیها دل خواهم بست

نه بـه دریا ـ پریانی کـه سر از آب بدر می آرند

……….

ودر آن تابش تنهایی ماهی گیران

می فشانند فسون از سر گیسوهاشان

همان‌ گونه خواهم راند، همان‌ گونه خواهم خواند

دور باید شد، دور

……….

مرد آن شهر، اساطیر نداشت

زن آن شهر بـه سرشاری یک خوشه انگور نبود

هیچ آئینه تالاری، سرخوشیها را تکرار نکرد

چاله آبی حتی، مشعلی را ننمود

دور باید شد، دور

شب سرودش را خواند

نوبت پنجره هاست

……….

همان‌ گونه خواهم راند، همان‌ گونه خواهم خواند

پشت دریاها شهری ست

کـه در آن پنجره ها رو بـه تجلی باز اسـت

بامها جای کبوترهایی اسـت، کـه بـه فواره هوش بشری می نگرند

دست هر کودک ده ساله شهر، شاخه معرفتی اسـت

مردم شهر بـه یک چینه چنان می نگرند

کـه بـه یک شعله، بـه یک خواب لطیف

خاک موسیقی احساس تـو را میشنود

و صدای پر مرغان اساططیر می‌آید در باد

……….

پشت دریا شهری ست

کـه درآن وسعت خورشید بـه اندازه چشمان سحرخیزان اسـت

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند

پشت دریاها شهری ست

قایقی باید ساخت…

 

کیوان شاهبداغی « زندگی یعنی چـه »

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

شب آرامی بود

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چـه؟

………..

مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید، هدیه اش داد بـه مـن

خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا

لب پاشویه نشست

……….

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد

شعر زیبایی خواند، و مرا برد، بـه آرامش زیبای یقین

……….

با خودم میگفتم:

زندگی، راز بزرگی اسـت کـه در مـا جاریست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

رود دنیا جاریست

زندگی، آبتنی کردن دراین رود اسـت

وقت رفتن بـه همان عریانی؛ کـه بـه هنگام ورود آمده ایم

دست مـا در کف این رود بـه دنبال چـه می گردد؟

هیچ!

……….

زندگی، وزن نگاهی اسـت کـه در خاطره‌ها می ماند

شاید این حسرت بیهوده کـه بر دل داری

شعله گرمی امید تـو را، خواهد کشت

زندگی درک همین اکنون اسـت

زندگی شوق رسیدن بـه همان

فردایی اسـت، کـه نخواهد آمد

……….

تـو نه در دیروزی، و نه در فردایی

ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده کـه امروز، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با، امید اسـت

زندگی یاد غریبی اسـت کـه در سینه خاک

بـه جا می ماند

زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ

زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود

……….

زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر

زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ

زندگی، ترجمه روشن خاک اسـت، در آیینه عشق

زندگی، فهم نفهمیدن هاست

……….

زندگی، پنجره ای باز، بـه دنیای وجود

تا کـه این پنجره باز اسـت، جهانی با ماست

آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم

……….

در نبندیم بـه نور، در نبندیم بـه آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحت دل برگیریم

رو بـه این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر اسـت

وزن خوشبختی مـن، وزن رضایتمندی ست

……….

زندگی، شاید شعر پدرم بود کـه خواند

چای مادر، کـه مرا گرم نمود

نان خواهر، کـه بـه ماهی ها داد

……….

زندگی شاید آن لبخندی ست، کـه دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست

لحظه آمدن و رفتن مـا، تنهایی ست

……….

مـن دلم می خواهد

قدر این خاطره را دریابیم

 

نیا باران « شاعر نامشخص »

شعر نیا باران شعر زیبایی اسـت اما مـا هر چـه گشتیم نتوانستیم نام این شاعر را پیدا کنیم، هستند کسانی کـه این را از خود می‌دانند، کسانی هم هستند کـه با جواب دراین شعر تغییراتی را در آن بوجود آورده اند، اما هنوز هم شاعر اصلی نامشخص اسـت و مـا هم فقط شعر را برای تان می‌نویسیم.

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

نیا باران

زمین جای قشنگی نیست

مـن از جنس زمینم خوب می‌دانم، کـه

دریا، جاده ی تـو

ماهی بیچاره را در تور ماهیگیر گم کرد…

……….

نیا باران

زمین جای قشنگی نیست

مـن از جنس زمینم خوب می‌دانم

کـه گل در عقد زنبور اسـت

اما یک طرف سودای بلبل

یک طرف بال و پر پروانه را هم دوست میدارد…

……….

نیا باران

زمین جای قشنگی نیست

مـن از جنس زمینم، خوب می دانم

کـه این جا جمعه بازار اسـت

و دیدم عشق را در بسته هـای زرد کوچک نسیه میدادند…

……….

نیا باران

زمین جای قشنگی نیست

در این جا قدر مردم رابه جو اندازه میگیرند…

……….

نیا باران

پشیمان میشوی از آمدن

زمین جای قشنگی نیست

در ناودان ها گیر خواهی کرد…

……….

نیا باران

در این جا قدر نشناسند مردم

دراین شهر، شعر حافظ رابه فال کولیان اندازه میگیرند…

 

کارو « کفر نمیگویم پریشانم »

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

خدايا كفر نمي گويم پریشانم، چـه می خواهي‌ تـو از جانم؟!

مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی

خداوندا!

اگر روزی‌ بشر گردی‌

ز حال بندگانت با خبر گردی‌

پشیمان می شوی‌ از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت

……….

خداوندا!

اگر روزی ‌ز عرش خود بـه زیر آیی

لباس فقر پوشی

غرورت را برای ‌تکه نانی، ‌بـه زیر پای‌ نامردان بیاندازی‌

و شب آهسته و خسته، تهی‌ دست و زبان بسته

بـه سوی ‌خانه باز آیی

زمین و آسمان را کفر می گویي، نمی گویی؟!

……….

خداوندا!

اگر در روز گرما خیز تابستان

تنت بر سایه‌ی ‌دیوار بگشایی

لبت بر کاسه‌ی‌ مسی‌ قیر اندود بگذاری

و قدری آن طرف‌تر، عمارت‌هـای ‌مرمرین بینی‌

و اعصابت برای‌ سکه‌ای‌ این‌سو و آن‌سو در روان باشد

و شايد هر رهگذر هم از درونت با خبر باشد

زمین و آسمان را کفر می گویی

نمیگویی؟!

……….

خداوندا اگر با مردم آميزي

شتابان در پي روزي

ز پيشاني عرق ريزي

و شب آزرده و دل خسته، تهي دست و زبان بسته

بـه سوي خانه باز آيي

زمين آسمان را کفر مي گويي، نمي گويي؟

……….

خدايا خالقا بس کن جنايت را، تـو ظلمت را

تـو خود پادشاه تبعيضي

تـو خود يک فتنه انگيزي

يکي را همچون مـن بدبخت

يکي را بي دليل آقا نمي کردي

جهاني را چنين غوغا نمي کردي

دگر فرياد ها در سينه ی تنگم نمي گنجد

دگر آهم نمي گيرد، دگر اين سازها شادم نمي سازد

دگر از فرط مي نوشي

مي هم مستي نمي بخشد

دگر در جام چشمم باده شادي نمي رقصد

نه دست گرم نجوائي بـه گوشم پنجه مي سايد

نه سنگ سينه ی غم چنگ صدها ناله مي کوبد

اگر فريادهايي از دل ديوانه برخيزد

براي نا مرادي هـای دل باشد

……….

خدايا گنبد شکارچي يعني چـه؟

فروزان اختران ثابت سيار يعني چـه؟

اگر عدل اسـت اين پس ستم ناهنجار يعني چـه؟

بـه حدي درد تنهايي دلم را رنج مي دارد

کـه با آواي دل خواهم کشم فرياد و برگويم

خدايي کـه فغان آتشينم در دل سرد او بي اثر باشد خدا نيست ؟!

شـما ای مولياني کـه مي گوييد خدا هست و براي او صفتهاي توانا هم روا داريد!

بگوييد تا بفهمم، چرا اشک مرا هرگز نمي بيند؟

چرا بر ناله پر خواهشم پاسخ نمي گويد؟

چرا او اين چنين کور و کر و لال اسـت؟

و يا شايد دگر پر گشته اسـت آن طاقت و صبرش

کنون از دست داده آن صفتها را

چرا در پرده مي گويم

خدا هرگز نمي باشد

……….

مـن امشب ناله ني را خدا دانم

مـن امشب ساغر مي را خدا دانم

خداي مـن دگر ترياک و گرس و بنگ مي باشد

خداي مـن شراب خون رنگ مي باشد

……….

خدا هيچ اسـت، خدا پوچ اسـت

خدا جسمي اسـت بي معني

خدا يک لفظ شيرين اسـت

خدا رويايي رنگين اسـت

……….

شب اسـت و ماه ميرقصد

ستاره نقره مي پاشد

و گنجشک از لبان شهوت آلوده ی زنبق بوسه مي گيرد

مـن اما سرد و خاموشم!

مـن اما در سکوت خلوتت آهسته مي گريم

اگر حق اسـت زدم زير خدايي!!!

عجب بي پرده امشب مـن سخن گفتم

……….

خداوندا

اگر در نعشه ی افيون از مـن مست گناهي سر زد ببخشيدم

ولي نه؟! چرا مـن روسيه باشم؟

چرا غلاده ی تهمت مرا در گردن آويزد؟

خداوندا

تـو در قرآن جاويدت هزاران وعده ها دادي

تـو مي گفتي کـه نامردان بهشتت را نمي بينند

ولي مـن با دو چشم خويشتن ديدم

کـه نامردان بـه از مردان

ز خون پاک مردانت هزاران کاخها ساختند

خداوندا بيا بنگر بهشت کاخ نامردان را

خدايا ! خالقا ! بس کن جنايت را، بس کن تـو ظلمت را

……….

تـو خود گفتي اگر اهرمن شهوتبر انسان حکم فرمايد

تـو وی را با صليب عصيانت مصلوب خواهي کرد

ولي مـن با دو چشم خويشتن ديدم پدر با نورسته خويش گرم ميگيرد

برادر شبانگاهان مستانه از آغوش خواهر کام ميگيرد

نگاه شهوت انگيز پسر دزدانه بر اندام مادر مي لرزد

قدم ها در بستر فحشا مي لغزد

چـه شد…قولت!؟

اگر مردانگي اين اسـت

بـه نامردي نامردان سوگند

نامرد نامردم اگر دستي بـه قرآنت بيالايم!

……….

خداوندا تـو مسئولی

خداوندا تـو می داني‌ کـه انسان بودن و ماندن

دراین دنیا چـه دشوار اسـت

چـه رنجی ‌می کشد آنکس کـه انسان اسـت و از احساس سرشار اسـت!

 

مرا یاد کنی یا نکنی « سهراب سپهری »

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

تـو مرا ياد کني يا نکني

باورت گر بشود گرنشود

حرفی نیست

اما نفسم می‌گیرد

درهوایی کـه نفس هـای تـو نیست

……….

در هوایی كه نفس هـای مـن اسـت 

زندگی هست ولی شادی نیست،

باورت گر بشود گر نشود 

عاشقی هست، وفاداری نیست

……….

مـن ترا ياد كنم از دل و جان 

در هوایی 

كه نفس هـای مـن اسـت

سینه ی مـن ای دوست 

پُرِ از زخم دل اسـت

تـو فقط باور کن 

مرهم زخم مـن اسـت

………..

تـو بگو ، با چـه زبان؟ با چـه دلی؟

بـه همه ی عالم و آدم گویم 

……….

تـو کـه رفتی 

مـن هنوز، عطر ترا می بویم،

مـن هنوز در اشعارت

رد ترا می جویم

……….

تـو مرا باور كن در همه ی حال

مـن از ته دل نام ترا می‌خوانم

 

رسول یونان « مـن از این جا خواهم رفت »

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

این شهر

شهر قصه هـای مادر بزرگ نیست

کـه زیبا و آرام باشد

آسمانش را

هرگز آبی ندیده ام

بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید

مـن از این جا خواهم رفت

و فرقی هم نمی‌کند

کـه فانوسی داشته باشم یا نه

کسیکه می گریزد

از گم شدن نمیترسد…

اختصاصی از مجله پارس ناز

 

نوشته بهترین شعرهای نو فارسی | زیباترین اشعار نو و سپید اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.

شعر نو .::. مجموعه اشعار فارسی شاعران معاصر و جوان ادبیات

shereno.com/
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی.
‏هوشنگ ابتهاج · ‏مجموعه اشعار فارسی شاعران … · ‏اشعار برگزیده اعضا · ‏جستجو

شعر نو زیباترین سپید

shereno.com/list/زیباترین+شعر+نو+و+شعر+سپید.html
versed….YASER تفسیر شعر سپید انگلیسی ای هم جان و هم قلب م در آن دوران بقدری کنار هم نشستن مان زیبا بود که فقط، تشبیه زیباترین قافیه ها و باهم آیی آنها در …

شعر نو : لیست شاعران

shereno.com/show.php?op=artist
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی. … نام شاعر, تعداد دفتر شعر, پیوند … ایرج جنتی عطایی. ۱, دفاتر شعر …

جزوه و نمونه سوالات اسیدها و بازها در شیمی

  جزوه و نمونه سوالات مبحث اسیدها و بازها را در این پست برای داوطلبان کنکور سراسری قرار داده ایم، دانش آموزان رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک می توانند از این فایل 18 صفحه ای استفاده کنند. جهت دانلود رایگان ≤اینجا≥ را کلیک کنید پسورد فایل: www.studentedu.ir

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

جزوه خلاصه شیمی فصل اسید و باز – نمره پلاس

https://nomreplus.ir/جزوه-خلاصه-شیمی-فصل-اسید-و-باز/

ذخیره شده

۷ فروردین ۱۳۹۷ – جزوه خلاصه شیمی فصل اسید و باز جزوه شیمی کنکور دانلود به صورت PFD و مستیم امروز … نمره پلاس – نمونه سوال , گام به گام , جزوه , کنکور 97 … فصل اسید و باز شیمی پیش یکی از پر نکته ترین فصل های شیمی دبیرستان است.

نمونه سوال اسید و باز – شیمی پدیا

https://www.shimipedia.ir/tag/نمونه-سوال-اسید-و-باز/

ذخیره شده

+ عنوان نمونه سوال: 230 نمونه تست استوکیومتری و اسید و باز کنکور + توضیحات: فایل شامل 230 نمونه سوال و تست استوکیومتری و اسید و باز کنکور است.

جزوه شیمی پیش دانشگاهی فصل اسید و باز – همکلاسی

https://hamkelasi.ir/article/جزوه-شیمی-پیش-دانشگاهی-فصل-اسید-و-باز

ذخیره شده

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ – جزوه اسید و باز شیمی پیش دانشگاهی که در این پست برای شما کنکوری های سخت کوش جهت دانلود قرار داده ایم درسنامه ای جامع از مطالب فصل سوم شیمی پیش … اما در بودجه بندی رشته ی ریاضی نسبت به تجربی تعداد سوالات از نظم …

جزوه شیمی پیش دانشگاهی

  جزوه ای شامل خلاصه تمام تعاریف شیمی 3 را در این پست برای دانش آموزان پایه دوازدهم در این پست قرار داده ایم. این فایل شامل 3 صفحه pdf می باشد. جهت دانلود رایگان ≤اینجا≥ را کلیک کنید پسورد فایل: www.studentedu.ir

براي مشاهده ادامه مطلب کليک

کنيد

جزوه ی کامل شیمی پیش دانشگاهی | آکادمی کنکور تیس

https://daneshgahtehraniha.com › نوشته‌ها › ریاضی فیزیک

ذخیره شده

مشابه

۲۹ مهر ۱۳۹۳ – دانلود رایگان جزوه. بیشتر بدانید. چو 100 آمد، 90 هم پيش ماست! ترفندهايي براي يک انتخاب رشته عاقلانه. هر کسي با کمترين حد توانايي ذهني مي …

دانلود جزوه آموزش کامل شیمی 4 پیش دانشگاهی گزینه دو – شیمی …

https://www.shimipedia.ir › کتاب‌ و جزوه › کتاب و جزوه شیمی کنکور

ذخیره شده

رتبه: ۴٫۵ – ‏۱۱ رأی۱۲ اسفند ۱۳۹۶ – برای دانلود جزوه آموزش کامل شیمی 4 پیش دانشگاهی گزینه دو روی لینک زیر کلیک کنید.

بایگانی جزوه شیمی پیش دانشگاهی – همکلاسی

https://hamkelasi.ir/articles/tag/جزوه-شیمی-پیش-دانشگاهی

ذخیره شده

جزوه شیمی پیش دانشگاهی فصل چهار ( الکتروشیمی ). فصل اخر شیمی پیش دانشگاهی در نگاه آماری آن در تعداد سوالات کنکور سراسری سهم قابل توجهی از سوالات را به خود …

عکس های شهر زوریخ سوئیس

عکس های شهر زوریخ سوئیس

این نوشته عکس های شهر زوریخ سوئیس برای اولین بار ظاهر می شود در مجله تایم.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک

کنيد

سايت مجله تايم در عرصه هاي زير فعاليت مي کند و داراي پست هايي ديدني در اين عناوين است : بيوگرافي ، بيوگرافي هنرمندان ، بيوگرافي

بازيگران ، بيوگرافي ورزشکاران ، بيوگرافي فوتباليست ها ، هنرمندان ، ورزش ، تيزر فيلم ، انيميشن ، کليپ ، سينما ، موسيقي ، آنونس ، آشپزي ، دانلود ، سلامت ، بازي ، بازي هاي رايانه اي ، خواننده ها ، اس ام اس ، گالري عکس ، گل و گياه ، آموزش ، تکنولوژي ، خودرو ، ماشين ، مشخصات خودرو ، بيوگرافي هنرمندان ، مجله

اينترنتي تايم و…

پاورپوینت تحليلي بر طرح هاي احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده (نمونه موردي شهر اصیلاه در مراکش)

پاورپوینت تحليلي بر طرح هاي احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده (نمونه موردي شهر اصیلاه در مراکش) در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

براي مشاهده ادامه مطلب کليک

کنيد

پاورپوینت تحليلي بر طرح هاي احياء و نوسازي بافت هاي …

downloadfile.ofmas.ir/product-495559-پاورپوینت-تحليلي-بر-طرح-هاي-احياء-و-نوس…

ذخیره شده

توضیحات کامل : پاورپوینت تحليلي بر طرح هاي احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده (نمونه موردي شهر اصیلاه در مراکش) در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt.

دانلود پاورپوینت طرح هاي احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده

askpaper.ofmas.ir/tag-دانلود-پاورپوینت-طرح-هاي-احياء-و-نوسازي-بافت-هاي-فرسوده.a…

ذخیره شده

پاورپوینت تحليلي بر طرح هاي احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده (نمونه موردي شهر اصیلاه در مراکش). توضیحات بیشتر 12500 تومان. امکانات خریداران. راهنمای خرید و …

SID.ir | تحليلي بر طرح هاي احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده …

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120569

ذخیره شده

مشابه

توسط مومني مهدي
با افزايش بي رويه جمعيت، بويژه جمعيت شهر نشين در چند دهه اخير در کشور ايران، مساله فضا و توسعه پايدار فضايي از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديده است. در ايران …
وارد نشده: پاورپوینت ‏اصیلاه ‏مراکش

کار می کنیم بزرگ ترین سایت فریلنسری

حتما شما هم توی اینترنت مدام به دنبال

راهی واقعی و پرسود برای کسب و کار در فضای مجازی می گردید؟!؟! توی این مقاله آخرین و بهترین راه درآمدی رو بهتون معرفی کنیم ، پیشنهاد می کنم این مقاله را از دست ندهید.
من هم مثل شما خیلی خیلی به دنبال یک راه پرسود

می گشتم و قصد داشتم به یک درآمد خیلی خوبی برسم تا اینکه با سایتی به نام کار می کنیم آشنا شدم! این سایت بهترین و شگفت انگیز ترین سایتی بود که تابحال دیده ام این را به عنوان یک دوست به شما پیشنهاد می کنم که حتما دست کم

یک سری به این سایت بزنید.
سایت کار می کنیم یک سایت فوق العاده بر پایه فریلنسری هست که به شما این امکان رو میده تا با هر توانایی که دارید و البته میتوانید از طریق اینترنت به مشتریان خود ارائه دهید کسب درآمد کنید. جالب است بدانید شما میتوانید تنها با روزی 2

ساعت کار در منزل به درآمد ثابت 400 هزار تومان در ماه برسید!!! جالب تر از همه این است که این سایت هیچ محدودیت سنی ندارد و محیط بسیار خوبی برای نوجوانان است.
آمریکا با این همه غرور و ادعا حدود 50% از

مردمش فریلنسر هستند درنتیجه ما نیز باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.
من که خودم تا حالا 1.200.000 تومان از طریق

همین سایت درآمد کسب کرده ام و پیشنهاد می کنم شما هم دست به کار شوید.
سایت کار می کنیم

 

تحقیق جامع و کامل بررسی بنیانهای دیدگاه اقتضائی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن

تحقیق جامع و کامل بررسی بنیانهای دیدگاه اقتضائی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی بنیانهای دیدگاه اقتضائی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن) در حجم 11 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق درسهای مبانی سازمان و مدیریت مدیریت عمومی اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 62
فرمت فایل doc
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

تحقیق جامع و کامل بررسی بنیانهای دیدگاه اقتضائی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن

فروشنده فایل

کد کاربری 274

کاربر

عنوان: تحقیق جامع و کامل بررسی بنیانهای دیدگاه اقتضائی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن

دسته: مدیریت (ویژه درسهای مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی- اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته)

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 11 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” بررسی بنیانهای دیدگاه اقتضائی و نظریات ساختاری و رفتاری مربوط به آن” می باشد که در حجم 11 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی درسهای مبانی سازمان و مدیریت- مدیریت عمومی- اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدّمه

تاریخچه

چرا نظریه ی اقتضائی شکل گرفت ؟

ضرورت مدیریت بر مبنای اقتضاء

دیدگاه مصالحه جویانه ی اقتضائی

چرا دیدگاه اقتضائی مصالحه جویانه است ؟

چهار متغیّر مشهور اقتضائی

چرا رویکرد اقتضائی اهمّیّت خاصّی در مدیریت امروز دارد ؟

ویژگیهای رهیافت اقتضائی

نظریه های اقتضائی (ایجابی)

متغیرهای کلیدی ایجابی اثرگذار بر سبک رهبر

مهمترین نظریه های اقتضائی

درسهائی از رهیافت اقتضائی

فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

غذای شرکتی

کترینگ شرکتی به اشپزخانه های صنعتی گفته می شود که در آن غذا با حجم بالا و تعداد زیاد برای افراد شرکت های طرف معامله، تهیه غذای پرسنل صورت می گیرد. شرکت ها برای تامین غذای مورد نیاز روزانه ی پرسنل خود از طریق تحقیقات بازار و تحقیقات پزشکی و نوع کار و شرکت کارفرما برنامه ی تهیه غذای سازمانی را ایجاد و تصویب کرده و از طرق مختلف با آشپزخانه های اصطلاحا صنعتی که در این حوزه و در دسترسی شرکت کارفرما می باشند، قرار داد می بندند. در اینگونه قرارداد هاابتدا آشپزخانه صنعتی مورد نظر کیفیت غذا ها و لحاظ کردن مسائل بهداشتی را به اثبات رسانده و طبق موارد عرفی و غذاهای قانونی و حلال و معمول در جامعه منوی غذای پرسنلی خود را به شرکت کارفرما ارائه کرده و کارفرما بر اساس اولویت ها، نظرات کارشناسان بهداشت و بررسی استانداردها و سیاستها و سطح کاری خود لیست غذای شرکتی مورد نظر خود را از بین منوی غذای پرسنلی که آشپزخانه ارائه می کند انتخاب می نماید. در این هنگام ممکن است منوی غذای شرکتی که شرکت کارفرما از آشپزخانه ی صنعتی درخواست می کند، به صورت هفتگی تغییر کند که بر اساس این تغییر و درخواست های کارفرما و ظرفیت آشپزخانه منوی غذای هفتگی از طرف آشپزخانه به کارفرما ارائه می شود و کارفرما بر اساس سیاستها و بودجه ی خود منوی شرکتی را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و نهایتن تصویب می کند. برای تصویب منوی شرکتی که شرکت کارفرما از آشپزخانه صنعتی درخواست می کند بایستی مسئولین ذیربط در کارفرما و آشپزخانه بر روی مواردی مانند قیمت و قیمت منوی شرکتی که مبنای تسویه حساب بین دو شرکت خواهد بود مذاکره کرده و به یک قیمت مشخص استاندارد برای غذای هفتگی پرسنل منطقی و معقول به نظر یرسد و کیفیت های مورد نیاز را نیز داشته باشد، برسند. این قیمت بین کارفرما و کترینگ شرکتی تصویب شده و مبنای پرداخت ها در قبل غذای تامین شده از سوی کترینگ شرکتی برای شرکت کارفرما قرار می گیرد. در کل تهیه غذای شرکتی کاری بسیار حساس بوده و از لحاظ میزان تاثیر بر مواردی حیاتی در سازمان مانند سلامتی و بهره وری نیروی پرسنلی شرکت بسیار تاثیرگذار و حایز اهمیت می باشد ضمن اینکه در برخی مناطق مانند مناطق ویژه دستورالعمل های بسیار سخت گیرانه ای تصویب گردیده و به مورد اجرا گذارده می شود که در اینگونه موارد هرگونه تخطی کترینگ شرکتی از استاندارد های بهداشتی می تواند تبعات وسیعی را برای آن بهمراه آورد. خاطر نشان می گردد که تهیه غذای پرسنل بسیار مهم بوده و بخشی از حقوق اساسی پرسنل شرکت بعنوان مستخدمین شرکت تامین کننده ی غذا را تشکیل می دهد. لذا برای انتخاب بهترین کترینگ شرکتی مناسب و نتیجتا تهیه غذای پرسنل به صورت مناسب می بایستی با توجه به افزایش حجم آشپزخانه ها در بازار تهیه غذای شرکتی کمال توجه را بکار برد.

تهیه غذای شرکتی ، تأمین و طبخ غذا جهت شرکتها و مؤسسات …

reyservices.com/تهیه-غذای-شرکتی/

ذخیره شده

امروزه تهیه غذای شرکتی مناسب و با کیفیت برای مدیران ، پرسنل و دست اندر کاران شرکتها و مؤسسات به عنوان یکی از اصلی ترین چالش ها تبدیل شده است . صرف نظر از …

منوی غذایی شرکتها – کترینگ کلاسیک

https://www.cateringclassic.com/منوی-غذای-شرکت-ها.html

ذخیره شده

سرویس دهی در تمامی نقاط تهران امکان پذیر است. ارسال غذا برای تعداد بالاتر از روزی 30 پرس رایگان می باشد . بسته بندی مناسب و در ظروف آلومینیوم به صورت شیرینگ …

خدمات شرکتی – تهیه و توزیع غذای فامیلی

familycatering.ir/services/خدمات-شرکتی

ذخیره شده

کیترینگ فامیلی در زمینه تهیه غذای شرکتها تخصص و توانایی های قابل اتکایی دارد. مدیران محترم شرکتها میتوانند با شرایط دلخواه خود ، تدارک غذای پرسنل خود را به …